آنقوزه


14 اسفند 1400

آنغوزه چیست؟

آنغوزه یا آنقوزه گیاهی دارویی و زرد رنگ است که ریشه‌هایی ضخیم و گوشتی دارد. این گیاه علاوه بر مصارف دارویی، به عنوان ادویه نیز بکار می رود.