زنجبیل


14 آبان 1400

آشنایی با گیاه زنجبیل

زَنجِبیل یا زنجفیل یک گیاه خوراکی، که هم به عنوان دارو و هم به عنوان ادویه استفاده می شود.