محلب چیست؟


7 فروردین 1401

مهلب(mahaleb)، ادویه ایی تلخ اما گران

مهلب یا محلب از آن دسته ادویه هایی است که شاید کمتر نام آن را شنیده باشید. محلب که نام دیگر آن آلبالوی تلخ است ...