مضرات بهارنارنج


10 اسفند 1400

با بهارنارنج خوشبو بیشتر آشنا شوید

بهار نارنج شکوفه درخت نارنج است که در فصل بهار روی این درخت شکفته می شود، و در پاییز و زمستان، میوه نارنج می دهد.