هلیله چیست


28 آذر 1400

هلیله سیاه اکسیر جوانی

هلیله سیاه (به انگلیسی Terminalia chebula) یک گیاه دارویی است که با نام های اهلیج، هلج، هاری تاکی، هلیله کابلی و هلیله سبز نیز از این آن یاد می‌شود.