چای ماسالا


30 آبان 1400

آشنایی با چای ماسالا

چای ماسالا یک نوع چای هندی است که از ترکیب چای، شیر و چندین ادویه تهیه می‌شود.