ادویه مکزیکی


11 اسفند 1400

تاکو، ادویه محبوب مکزیکی

ادویه تاکو، از قدیمی ترین و سنتی ترین ادویه های مکزیک است که از موادی مانند فلفل چیلی، زیره و پونه کوهی تهیه می شود.