ادویه های هندی


18 اسفند 1400

ویندالو، ادویه آتشین هندی

ویندالو یک نوع کاری محبوب در منطقه گوا و بمبئی و بسیاری از نقاط هندوستان است.