انواع کشمش


4 آبان 1400

انواع کشمش

انگور خشک شده را کشمش می نامند. کشمش میوه خشک کوچکی است که سرشار از مواد مغذی می‌باشد .