تاریخچه چای


15 مهر 1400

آشنایی با تاریخچه چای

چای واژه‌ای است چینی که ابتدا در کشور چین و شمال هندوستان به کار برده شد و پس از گذشت زمان تقریباً با همان تلفظ وارد زبان فارسی شده‌ است.