خواص زعفران


7 فروردین 1401

طلای سرخی به نام زعفران

زعفران که با نام هایی مانند زه پران و زاپران زَرپَران گیاهی است از تیره زنبقیان که به عنوان ادویه ایی خوش رنگ و بو در آشپزی بسیاری از کشورهای جهان کاربرد دارد.