خواص نعنا


28 آذر 1400

آشنایی با گیاه نعنا

نعنا گیاهی سبز رنگ و خوراکی است که برگ های آن هر کدام به طول 3 تا 5 سانتی متر است و در سراسر جهان کشت می شود.