پودرکاری


5 مهر 1401

ادویه کاری یا پودر کاری چیست؟

ادویه کاری ادویه ایی است با رنگ تقریبا زرد و طعمی نسبتا تند و طبعی گرم. به نقل از کارشناسان، خواستگاه و مبدا این ادویه، کشور هندوستان است اما در کشورهای پاکستان، ایران و کشورهای عربی نیز استفاده زیادی دارد.