چای هندی


5 فروردین 1401

کرک(karak)، چای خوشمزه عربی

چای کرک نوعی چای خوش عطر و بو است که اصالتی هندی دارد، اما در کشورهای عربی به ویژه عربستان نیز طرافداران زیادی دارد.
30 آبان 1400

آشنایی با چای ماسالا

چای ماسالا یک نوع چای هندی است که از ترکیب چای، شیر و چندین ادویه تهیه می‌شود.