خواص گل سرخ


8 فروردین 1401

آشنایی با گل سرخ و انواع آن قسمت دوم

در پست آشنایی با گل سرخ و انواع آن قسمت اول با گل سرخ و القاب آن آشنا شدیم و آموختیم که گل های سرخ...
25 دی 1400

آشنایی با گل سرخ و انواع آن-قسمت اول

گل سرخ را با نام های مختلفی از جمله گل سرخ، رز، گل محمدی و ملکه گل ها می شناسیم.