زعفران


7 فروردین 1401

طلای سرخی به نام زعفران

زعفران که با نام هایی مانند زه پران و زاپران زَرپَران گیاهی است از تیره زنبقیان که به عنوان ادویه ایی خوش رنگ و بو در آشپزی بسیاری از کشورهای جهان کاربرد دارد.
17 مهر 1400

ادویه های معروف کشورهای مختلف

ادویه از مهمترین مواد مورد استفاده در آشپزی است. در واقع تمام عطر و طعم و رنگ غذا با ادویه شکل می گیرد.