قدیمی ترین ادویه ها


11 مهر 1400

ادویه چیست ؟

در قسمت قبل توضیحاتی در مورد تاریخچه کلی ادویه جات گفته شد. در این بخش به ادامه تاریخچه ادویه جات در زمان ها و مکان های مختلف می پردازیم.
9 مهر 1400

تاریخچه ادویه جات در ایران و جهان قسمت دوم

در قسمت قبل توضیحاتی در مورد تاریخچه کلی ادویه جات گفته شد. در این بخش به ادامه تاریخچه ادویه جات در زمان ها و مکان های مختلف می پردازیم.
8 مهر 1400

تاریخچه ادویه جات در ایران و جهان قسمت اول

در طی سالیان متمادی از ادویه‌ها و گیاهان برای اهداف دارویی، از بین بردن مزه‌ی ناخوشایند و بوی بد غذا و همین طور برای تازه نگه داشتن غذا استفاده می‌شود.